Wat is een plaatsbeschrijving?

Een plaatsbeschrijving is een schriftelijk verslag dat de huidige situatie van het pand beschrijft. Bij het opstellen van een plaatsbeschrijving wordt dus zowel een uitgebreide tekstuele beschrijving opgemaakt van het pand en dit alles wordt aangevuld met een uitgebreide fotoreportage.

Het ontbreken van een plaatsbeschrijving

Bij het ontbreken van een gedetailleerde plaatsbeschrijving wordt wettelijk aangenomen dat de woning zich bij het einde van de huurovereenkomst nog in zijn oorspronkelijke staat bevindt. De huurder kan dan niet verantwoordelijk gesteld worden voor aangebrachte schade.

Wie stelt een plaatsbeschrijving op?

Het is raadzaam om een plaatsbeschrijving te laten opstellen door een onafhankelijk technisch deskundige. Dit kan discussies vermijden tussen huurder en eigenaar (of Immo kantoor). Bij een eventuele rechtszaak zal de rechter eerder positief oordelen als u als eigenaar het PV hebt laten opstellen door een onafhankelijk iemand, die bovendien een technisch deskundige is.

Wanneer laat u het best een plaatsbeschrijving opstellen?

Het is raadzaam om de plaatsbeschrijving te laten opstellen wanneer de ruimtes nog leeg en onbewoond zijn zodat alle oppervlakken duidelijk zichtbaar zijn en er geen discussie kan zijn over eventuele verhuisschade. Het is ook mogelijk om de plaatsbeschrijving tijdens de eerste maand van bewoning te laten uitvoeren, echter zijn dan niet alle oppervlakken goed zichtbaar door meubels, … waardoor niet alle oppervlakken kunnen beschreven worden en onderliggende schade niet bepaald kan worden.