Ook bij het starten van bouwwerken kan (moet) een plaatsbeschrijving opgesteld worden. Een dergelijke plaatsbeschrijving wordt opgemaakt om te voorkomen dat er enige betwisting ontstaat over de bestaande toestand van het beschreven goed voor de start van de werken. Zo kan er geen discussie zijn over eventuele nieuwe schade die het gevolg kunnen zijn van de bouwwerkzaamheden. Na de werkzaamheden wordt er een nieuw PV opgemaakt om na te gaan of er gelede schade is door de werkzaamheden.

Dit wordt gedaan om achteraf niet aansprakelijk gesteld te worden en onnodige discussies en rechtszaken te vermijden.

Wij maken plaatsbeschrijvingen van

  • Aanpalende gebouwen en het te verbouwen gebouw
  • Openbaar domein
  • Bestaande omgeving (beplanting, nutsvoorzieningen, ...)
  • Privé woningen palend aan het desbetreffend pand
  • ...

Een plaatsbeschrijving bij aanvang werken wordt aangevraagd door de bouwheer, architect, aannemer, … en het best is dit te laten gebeuren door een onafhankelijk technisch deskundige. Zo vermijd u latere discussies of rechtszaken van eventuele schade berokend door de werkzaamheden.