In de meeste huurcontracten tegenwoordig wordt gezet dat de uittredende plaatsbeschrijving dient te gebeuren door de persoon die tevens de intredende plaatsbeschrijving heeft gemaakt.
Hierbij wordt aan de hand van de intredende plaatsbeschrijving de eventuele schade vastgesteld. De vastgestelde schade wordt vermeld in het verslag samen met de herstellingskosten. Voor het vaststellen van de herstellingskosten doet u best beroep op datocontrol. Wij beschikken over de nodige ervaring en technische kennis. Dit kan een hoop discussies en onnodige gerechtskosten vermijden bij het beƫindigen van de huur en het vrijgeven van de huurwaarborg.

De huurder moet het pand teruggeven in de staat waarin hij het heeft ontvangen. Indien het pand schade vertoond die niet in de intredende plaatsbeschrijving vermeld staat dient de huurder deze huurschade te vergoeden. U dient er wel op te letten dat schade door ouderdom, slijtage, overmacht of normaal gebruik niet vergoed worden.


De uittrede voor een makelaar wordt meestal uitgevoerd door een bediende van het makelaarskantoor.